Säker skolväg

Varning för skola

Vår skolskylt är lätt och tunn, men har en klass 1 reflekterande, 600 mm varningstriangel för skola mot en reflekterande gul bakgrund, tillsammans med en separat skylt med texten “Skola”.

 

Blinkande LED`s  överst och nederst på skylten,vilka aktiveras av ett programmerbart tidur.

 

Tiduret kan programmeras tio år i förväg, med skoltider och skollov så att skylten inte aktiveras i onödan.

Kombiskylt VMS

Kombinerad Aktiv skylt med 1 till 3 olika hastigheter, möjlighet till tidsstyrning.

Skolområden där extra uppmärksamhet krävs

Safe Crossing systemet som generellt kallas FIVÖ (Förstärk Information Vid Övergångsställe)

 

bygger på principen att bara varna när det verkligen behövs.

 

​Tester genomförda av Trafikverket visar på mycket goda trafiksäkerhetseffekter.

 

Bakgrunden till FIVÖ är att övergångsställen och vägpassager är ett riskutsatt område för oskyddade trafikanter.

 

Det är ofta svårt för förarna att se de gång- och cykeltrafikanter som skall  passera ett övergångsställe eller vägavsnitt.

 

Ett FIVÖ system från Safe X System är därför ett effektivt verktyg för att öka såväl oskyddade trafikanters framkomlighet och säkerhe

Fordonsaktiverad ATS 30/40/50/ kmh med eller utan sänk farten

Storlek från 450x600mm till  2200x1500mm

 

Uppbyggd med högintensiva LED´s

 

Med Solcell klarar den att arbeta hela året utan någon tillförsel av extern ström

 

Enlel att montera

 

Radar:

 

Inställbar från 30 till 300 meter

 

Fotocell för styrka på ljus 500 olika nivåer

 

anpassar sig helt efter omgivning i styrk

Kontakta oss för en gratis konsultation om hur vi kan hjälpa till med problem med problem i skoltrafiken

 
 
 
 

Namn:

Email:

Meddelande:

  Safe X System Scandinavia AB   Dalvik 519  791 92 Falun  Sweden +46 10 7060920    info@safexsystem.se