Hastighetspåminnare VMS

Lägre hastigheter

 

Är ett av de viktigaste bidragen för att uppnå målet om en halvering av antalet omkomna och färre allvarligt skadade på väg, till år 2020

 

Det ger också positiva effekter på miljön, såsom minskade utsläpp av koldioxid, bättre luftkvalitet och minskade bullernivåer.

Även om trafikanterna kör långsammare så är det långt kvar till målet om en 80 procentig hastighetsefterlevnad 2020. Under 2012 följde endast 46 procent av trafikanterna gällande hastighetsgränser

Studier från VTI

 

Områden som behandlas i studien är effekter på förarbeteende, förarattityder,

 

utformning, förståelse och hågkomst av VMS samt olyckor och regelverk gällande

 

VMS. Några av studierna refereras nedan.

 

I ett forskningsprojekt fann man att variabla hastighetsskyltar åtlyddes i hög grad, men

 

kompletterande information som rättfärdigade hastighetsbegränsningen ledde till högre

 

efterlevnad. Varningsskyltar utan hastighetsbegränsning var mindre effektiva än

 

kombinationen av hastighetsbegränsning och ytterligare information

Kontakta oss för en gratis konsultation om hur vi kan hjälpa till med hastighetssänkande åtgärder hos er

 
 
 
 

Namn:

Email:

Meddelande:


  Safe X System Scandinavia AB   Dalvik 519  791 92 Falun  Sweden +46 10 7060920    info@safexsystem.se