FIVÖ

Förstärkt information vid övergångsställe


FIVÖ

Möjliggör ett trafiksäkert trendbrott!

Skyltarna är mycket enkla att installera, ingen kabeldragning eller dyrbar grävning krävs. Solceller sköter om underhållsladdningen till ett batteripack, ingen yttre strömförsörjning behövs. LED dioder används då dessa har extrem hållbarhetstid.

SAFE CROSSING FIVÖ

 

Safe Crossing FIVÖ har en positiv inverkan på miljön, bättre rytm, mindre stopp samt eliminerar påkörningar bakifrån, vilken är den största orsaken till personskador vid övergångsställen..

 

Safe Crossing är framtagen med målsättningen att den ska underlätta i trafiken, samt skapa ett bättre skydd bredvid och på övergångsstället. Bilisterna uppmärksammar på ett tidigt stadium att någon står beredd att korsa vägbanan och trafiksäkerheten blir därmed högre. Systemet

uppmärksammar automatiskt att någon står i begrepp att korsa trafiken.

 

Fördelarna med ett montage med Safe Crossing är att den kommunicerar med bilisten utan att påverka gångtrafikanternas beteende.

 

 

 

Systemet är speciellt anpassat för högprioriterade övergångar, t ex skolor, äldreboenden, skymda övergångar. Safe crossing FIVÖ minskar olycksrisken vid övergångställen och gångpassager radikalt. Det blir med ökad säkerhet en god affär för varje kommun och väghållare att investera i medborgarnas säkerhet och hälsa!

                          

                                 9 av 10 bilister stannar när systemet är aktivt!

 

Kontakta oss för en gratis konsultation om hur vi kan hjälpa till med FIVÖ åtgärder hos er

 
 
 
 

Namn:

Email:

Meddelande:

  Safe X System Scandinavia AB   Dalvik 519  791 92 Falun  Sweden +46 10 7060920    info@safexsystem.se