Cykelpassage

 

Automatisk detektering av cykel

 

Tillämpning:

 

 

Vid exempelvis busshållplatser och skolor  kan stundtals den korsande cykel och gångtrafiken vara intensiv.

 

I kombination med fordonstrafik kan en ogynnsam trafiksäkerhetssituation uppkomma.

 

Att genomföra en permanent hastighetssänkning är inte alltid önskvärt, om syftet endast är att sänka hastigheten när gående eller cyklister befinner sig i området.

 

För att öka säkerheten kan då en varningsanläggning för korsande cyklar byggas.

 

Genom att systemet endast har en varnande funktion uppmanas gång och cykeltrafikanterna  att vara fortsatt

 

vaksamma på fordonstrafiken.

 

 

Effekter:

 

Varningssystem för cykeltrafikanter ger positiva effekter på trafiksäkerheten                                                genom att ATS signalerna endast aktiveras när passage verkligen sker.

 

Detta underlättar samspelet mellan cyklister och fordonstrafik.

 

Fördröjningen för fordonstrafiken blir marginell, men leder till ett mjukare körsätt                                      vid passagen.

 

En förbättrad situation för cyklande uppstår genom att fordonstrafiken i ökad                                              utsträckning respekterar cykelpassagen

 

För referenser från kommuner som instalerat system från oss, skicka oss en                                              förfrågan!

Kontakta oss för en gratis konsultation om hur vi kan hjälpa till med problem med cykeltrafiken

 
 
 
 

Namn:

Email:

Meddelande:


  Safe X System Scandinavia AB   Dalvik 519  791 92 Falun  Sweden +46 10 7060920    info@safexsystem.se