Arbete & säkerhetspolicyTrafiksäkerheten är en viktig arbetsmiljöfråga.

Arbetsgivaren har ansvar för att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall även för den del av arbetsmiljön som trafiken utgör. En annan viktig aspekt är miljöpåverkan.

Safe X System ska sträva efter att belasta miljön så lite som möjligt med avseende på transporter.​

Safe X System sätter personsäkerheten och miljöaspekterna högt och förnyar successivt sin fordons park till fordon som är bättre ur både arbetsmiljö- och miljösynpunkt, när detta är rimligt ur ekonomiskt perspektiv.​


Vi har rutiner för skötsel och underhåll av samtliga fordon med tillhörande utrustning  • Den anställde ska ha den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten.
  • Den anställde ska vara alkohol- och drogfri.Företagets fordon ska ha trepunktsbälte på alla platser.
  • Den anställde har skyldighet att använda bilbälte, köra lagligt i enlighet med gällande trafikregler och anpassa hastigheten efter rådande omständigheter.
  • Transporter ska planeras så effektivt som möjligt. Med god planering av arbetslokalisering och verktyg kan vi uppfylla detta.
  • Vi ska sträva efter att välja kortast körsträcka, då detta är rimligt.
  • Samåkning ska främjas liksom tåg framför bil eller flyg vid personalresor, då detta är möjligt ur tidssynpunkt.
  • Vi ska undvika tomgångskörning och försöka att köra så miljöanpassat som möjlig​


  Safe X System Scandinavia AB   Dalvik 519  791 92 Falun  Sweden +46 10 7060920    info@safexsystem.se