Trafik o Teknik Konsult

SAFE X SYSTEM

SOLUTIONS FOR TRAFFIC SAFETY

Industri 

Storstadstrafik

Landsortstrafik

Cykel & Gångtrafik

Trafikmätning

Trafiksäkerhet

Intelligenta transportsystem

Trafiksäkerhetsrevisioner

 

 

 På Safe X System arbetar vi med att göra transporter av människor och gods mer effektiva, miljöanpassade och framför allt mer säkra.

Vi skapar förutsättningar fördetta med hjälp av ny teknik, intelligenta detekteringar, intelligenta transportsystem och trafikplanering, analyser och mätningar, föreslår förbättringar, tar fram olika lösningar tillsammans med beställare

 

Safe X System arbetar med trafiksäkerhet inom olika områden på industrin.

Vi gör mätningar och analyser.

Vi hjälper till med att ta fram policys för trafik på industriområden.

Trafikinventeringar egen trafik och extern trafik.

Vi genomför trafikrevisioner och kan vara till hjälp för er i industrin när ni behöver extern hjälp.

INDUSTRI

Kommunala och statliga verksamheter

Safe X System arbetar trafikinventeringar/ trafikrevisioner,

Vi har utbildad trafiksäkerhetsrevisor.

Vi arbetar med trafiksäkerhetsproblem så som

hastigheter,trafiktekniska åtgärder, framtagande och förslag till olika system i trafiksäkerhet.

 

Trafiksäkerhet och trafiktekniska åtgärder vid komunal verksamhet, ex, skolor, dagis, äldreboende mm.

Kontakta oss! fyll i dit nam och epost samt vad du vill ha hjälp med! så återkommer vi snarast.

 
 
 

  Safe X System Scandinavia AB   Dalvik 519  791 92 Falun  Sweden +46 10 7060920    info@safexsystem.se          FACEBOOK

 

© Copyright 2018. All Rights Reserved.

Kontakta oss för en gratis konsultation